استارت ضعیف و با تاخیر درختان پسته (شروع رویش درختان پسته)

ارائه راهکار در خصوص خشک شدن و یا استارت ضعیف و با تاخیر درختان پسته در مناطق شور در ابتدای بهار. تجمع املاح در محدوده ریزوسفر(اطراف ریشه های جذبی) درختان پسته در اثر بارندگی های بهاره و ناکارآمدی آبشویی زمستانه یکی از مشکلاتی که ما در ابتدای بهار و بیشتر در مناطق با آب و خاک شور … ادامه مطلب