الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته

الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته : تحقیقات انجام شده برتاثیر بسیار کم سال آوری به میزان کل نیتروژنی که جذب گیاه پسته شده دلالت دارند . چون میزان نیتروژن جذب شده درختان در سال بسیار پر بار فقط 9.5 درصد بیش از میزان کل نیتروژن و فسفر جذب شده درختان درسال بسیار … ادامه مطلب

بررسی تاثير عنصر فسفر و علائم کمبود این عنصر در درختان پسته

نقش عنصر فسفر در گیاه چکیده: فسفر از جمله عناصر مهم و تاثیرگذار در تولید گیاه پسته است و در اغلب انفعالات فیزیکی این گیاه ارزشمند، اهمیت بسزایی دارد. همینطور تاثیر عنصر فسفر در تولید ATP  (ماده منتقل کننده انرژی در گیاه پسته) و آنزیم ها کاملا مشهود به نظر می رسد. البته میزان فسفر قابل جذب در دل خاک به میزان عنصر فسفر و مهم … ادامه مطلب