خاک های شور و سدیمی و روشهای اصلاح آن

خاک های شور و سدیمی : سنگ ها همواره دارای مقداری نمک می باشند. هنگامی که سنگ ها دچار هوازدگی می گردند، به خاک تبدیل خواهند شد. سرانجام این خاک ها نیز از مقادیری نمک برخوردار خواهند بود . اما هوازدگی در سنگ ها به نحوی مقداری از این نمک ها را از خاک شسته … ادامه مطلب