تاریخچه و منبع پسته

تاریخچه و منبع پسته : در آمریکا یکی از موفق ترین گیاهان وارد شده در قرن بیستم پسته است . در اصل پسته در آسیای غربی ، آسیای صغیر ، مکانی که هنوز رویشگاه های بزرگ وحشی در شرایط بسیار گرم و خشک کشور هایی مانند لبنان ، فلسطین ، سوریه ، ایران ، عراق … ادامه مطلب