بررسی تاثير عنصر فسفر و علائم کمبود این عنصر در درختان پسته

نقش عنصر فسفر در گیاه چکیده: فسفر از جمله عناصر مهم و تاثیرگذار در تولید گیاه پسته است و در اغلب انفعالات فیزیکی این گیاه ارزشمند، اهمیت بسزایی دارد. همینطور تاثیر عنصر فسفر در تولید ATP  (ماده منتقل کننده انرژی در گیاه پسته) و آنزیم ها کاملا مشهود به نظر می رسد. البته میزان فسفر قابل جذب در دل خاک به میزان عنصر فسفر و مهم … ادامه مطلب

بررسی ظرفیت جذب عناصر اصلی ازت فسفر پتاسیم در سال پر محصول و کم محصول

بررسی ظرفیت جذب عناصر کلیدی ازت،پتاسیم،فسفر در رابطه با توسعه ریشه درختان پسته در سال On (سال پر محصول) و سال Off(سال کم محصول) چکیده: در این مقاله قصد داریم به ارتباط میان میزان تولید محصول و جذب Up Take عناصر اصلی ازت N فسفر P و پتاسیم K و رشد و توسعه ریزوسفر ( … ادامه مطلب