تعریف، اهمیت و راهکارهای تامین نیاز سرمایی درختان پسته

یکی از موضوعاتی که اکنون در مورد آن  بسیار صحبت می شود، نیاز سرمایی درختان پسته و تامین آن با استفاده انواع مکمل ها به ویژه روغن ولک است. در این مبحث قصد داریم به زبان بسیار ساده ابتدا موارد ذیل را توضیح دهیم و در انتها توصیه های کاربردی با استناد به مقالات وکتب فارسی و انگلیسی معتبر و همچنین بررسی جامع داده های هواشناسی شهرستان رفسنجان ارائه خواهیم داد: