تعیین نیاز غذایی گیاه پسته

تعیین نیاز غذایی گیاه پسته : همواره باغدارانی که به تولید پسته مشغول هستند به دنبال استفاده از مواد غذایی برای گیاه پسته خواهند بود، که بتواند تاثیرات چشمگیری بر کیفیت و مرغوبیت این محصول داشته باشد. نیاز غذایی گیاه پسته می تواند در تولید محصول باکیفیت پسته نقش چشمگیری داشته باشد. از این جهت استفاده … ادامه مطلب

ضرورت محلول پاشی کلسیم در ابتدای تشکیل میوه پسته پسته

ضرورت محلول پاشی کلسیم در ابتدای تشکیل میوه پسته( مرحله ارزنی تا عدسی شدن) پسته مقدمه: کلسیم یکی از عناصر مهم و ضروری مورد نیاز گیاه در حفظ پایداری و نفوذپذیری غشاء سلول، فعال نمودن برخی آنزیم ها، سنتز پروتئین ها، انتقال کربوهیدرات ها و در نهایت رشد و نمو سلول ها نقش اساسی دارد. … ادامه مطلب